Jag som driver Personal & Arbetsliv heter Carina Frölander och är utbildad jurist med inriktning mot arbetsrätt. Min juristutbildning har jag med åren kompletterat med ett flertal yrkesorienterade utbildningar i bl a personal- och organisationsutveckling, arbetsmiljö, rehabilitering, kris- och konflikthantering, rekrytering, personalekonomi och ledarskap.

 

Sedan 1988 har jag arbetat med såväl strategiskt som operativt personalarbete i tjänster som personalsekreterare, lönechef och personalspecialist.
 Dessutom har jag en god vana att driva projekt, har verkat som coach/mentor för ledare och har en mångårig erfarenhet av chefsrollen.