Personal & Arbetsliv är ett konsultföretag som erbjuder företag och organisationer stöd i såväl strategiskt som operativt personalarbete. 
Det kan t ex vara när:

  • Särskilda projekt eller uppdrag ska utföras
  • Du behöver rådgöra i en arbetsrättslig fråga
  • Utbildning inom personalområdet behöves
  • Tillfälliga arbetstoppar uppstår
  • Ditt företag saknar personalfunktion men behöver tillfälligt sakkunnigt stöd